Ingaryds Vänners 10 års jubileum, sönd 2021.10.10

Ingaryds vänner höll sitt första årsmöte i mars 2011. Det var 15 personer som startade. Föreningens motto har från början varit att skapa en mötesplats för människor med intresse för natur, kultur & historia med syfte att gården ska kunna bibehållas.  Vi är nu är 190 st. Det tolkar vi som att vi lyckats med vårt motto. För att fira det vi tillsammans åstadkommit under årens lopp hade 80 st samlats till fest. Många som varit aktiva på Ingaryd var förhindrade att delta, men de närvarande får vara representanter för alla värdefulla medlemmar. Samarbetet med ägaren, Ingaryds Natur, har också utvecklats på ett utomordentligt sätt.

Ingaryds gård har funnits i många hundra år. Ingaryds vänner har funnits i 10 år. Vi får hoppas att både föreningen och gården kommer att finnas kvar i många år till.