Deltagare 1

Men det var minst lika viktigt att komma samman och umgås. Efter landgången vidtog en bildvisning som visade en del av det som medlemmarna åstadkommit under de 10 åren och det är inte lite. Bildspelet avslutadess med en uppmaning att hjälpas åt med nyrekrytering till olika funktioner

Men det var minst lika viktigt att komma samman och umgås. Efter landgången vidtog en bildvisning som visade en del av det som medlemmarna åstadkommit under de 10 åren och det är inte lite. Bildspelet avslutadess med en uppmaning att hjälpas åt med nyrekrytering till olika funktioner

Både trackbacks och kommentarer är för tillfället inaktiverade.