Deltagare 3

Salen fylldes av förväntansfulla deltagare. Den hade möblerats så att alla skulle kunna se det bildspel som senare skulle visas.

Salen fylldes av förväntansfulla deltagare. Den hade möblerats så att alla skulle kunna se det bildspel som senare skulle visas.

Både trackbacks och kommentarer är för tillfället inaktiverade.