Stadgar

Den ideella föreningen Ingaryds Vänner bildades den 13 augusti 2010
Föreningens stadgar fastställdes av årsmötet den 3 mars 2011.

Vid årsmötet den 7 mars 2013 ändrades lydelsen för §1.

Vid årsmötet den 10 mars 2016 ändrades lydelsen för §14 och 18. Läs mer här.

Stadgarna i sin helhet kan du läsa här.