Medlemsregistrering

Föreningens medlemmar registreras enligt nedanstående riktlinjer.

GDPR-skrivelse