Årsmöte 2018

004Ingaryds vänners årsmöte hölls 8 mars när Ingaryds gård låg inbäddad i snö.

Ett 60-tal medlemmar hade samlats inne i stugvärmen för att delta i mötet. Förhandlingarna leddes vant av Eskil Folkelid med Helena Claesson som sekreterare.

Efter underhållningen avslutades kvällen med fika och trevlig samvaro.

 

Veckans vandring 2018.03.07

Även denna vecka var snötäcket tjockt och det gällde att hitta vägar eller stigar som var gångbara. Med utgångspunkt från badplatsen i Forserum så lockades 19 glada filurer till en promenad.

2017.11.20 Magasinsrenoveringen

Utgångsläget var inte det bästa. En del ansåg nog att vi var tokiga som gav oss på det. Men det finns ett fint källarvalv under huset, som det vore kul om vi kunde rädda. Och kanske är byggnaden den äldsta på gården.