Magasinsinvigning

Under åren 2017 till 2023 har det gamla magasinet genomgått en förvandling. På vänstra bilden ser ni det fallfärdiga magasinet. Med hjälp av duktiga krafter har det nu fått den skepnad som syns på den högra bilden.

6 september 2023 var det dags för en högtidlig invigning som avslutning på ett lyckat projekt.

Under fikastunden visades ett bildspel om hur renoveringen gått till. Klicka på länken för att se bilderna. Magasinsrenoveringen

 

Ett 5-årigt projekt på Ingaryd är till ända.

På Ingaryds gård finns ett antal byggnader. De är av varierande ålder och i olika skick. En av byggnaderna var det gamla magasinet som tidens tand hade gått hårt åt.

2017 gav vi oss i kast med det gamla magasinet.
Vi hade upptäckt att det fanns en källare under huset, så vi måste försöka rädda byggnaden.
Dock var södra delen, vagnslidret, så dåligt att vi var tvungna att riva det.
Med ideella krafter lyckades vi renovera husets delar ovan grunden. Vi söker nu pengar för att även kunna renovera källarplanet.

Vi sökte bidrag och 2021 fick vi hjälp av Anders Wier, Berghamra Byggnadsvård AB.
Sedan återstod byte av timmer och renovering av grund på västra sidan
2022 kom den skicklige Anders tillbaka och ordnade även den reparationen.
Så , nu var det bara målning och dörrar kvar att fixa på den sidan.
Till sist kunde frivilliga färdigställa den nya gaveln och måla.
Dörrarna har också Anders gjort nya på sin verkstad och hängt upp dagarna före jul.
Vi klarade det – ”Jippie” !!!!

2017.11.20 Magasinsrenoveringen

Utgångsläget var inte det bästa. En del ansåg nog att vi var tokiga som gav oss på det. Men det finns ett fint källarvalv under huset, som det vore kul om vi kunde rädda. Och kanske är byggnaden den äldsta på gården.