Vandring 2019-10-16

Dagens vandring var inte en naturvandring utan mer en kulturvandring. Eftersom det denna vecka var skottpengar på vandrare i skogen (älgjakt) gick vandringen i Tenhults samhälle istället.

Några deltagare i vandringsgruppen hade deltagit i en studiecirkel som Hembygdsföreningen anordnat. Denna handlade om bebyggelsen i Tenhults samhälle och alla dessa fantastiska namn som husen hade i gångna tider. Under vandringen fick vi ta del av lite av vad man kommit fram till.

Vandringen startade längs Centrumvägen och vidare över järnvägen till Stationsvägen. Sven Lundberg berättade lom Järnvägsstationen, och hur den var rivningshotad, och hur den flyttades till ny plats.

Runt stationen byggdes ett antal hus som tillhörde järnvägen. Det var godsmagasin, personalbostäder, banvaktstugor etc. De flesta av dem är nu borta.

Runt sekelskiftet 1900 började det byggas villor i området runt stationen. Många av dem var ”sommar-villor” som ägdes av ”fint folk från stan”. Många av dem fick fantasifulla namn, ofta efter någon i byggherrens familj.

Vi fortsatte ett stycke längs Tomtavägen och vänder sedan vidare upp mot Ljungarpsvägen. Hade vi i stället tagit backen upp för Stationsliden (enda gatan som inte heter något på väg) hade vi i stället direkt kommit till ett annat hus med kvinnonamn. Namnet är Loviseberg efter byggherrens hustru.

Vi fortsatte upp efter Lungarpsvägen med hus med blandat personnamn och naturnamn. Några exempel: Wilhelmsro, Gustavsberg, Marielund, Bäckaskog, Rosendal, Rosenlund, Rosenhill.  Nästa avstickare blev att vi korsade Nässjövägen och kom så småningom upp på den gamla landsvägen. Den var i bruk till i mitten av 1930-talet då en nya vägen byggdes. Idag är den på en viss sträcka gång/cykelväg och fortsätter sedan på Klevavägen.

I den höga granskogen alldeles intill vägen fanns en bra rastplats där vi kunde intaga vårt fika.

I den höga granskogen alldeles intill vägen fanns en bra rastplats där vi kunde intaga vårt fika.

Längs Klevavägen fortsatte vi sedan ned till Centrumvägen åter till utgångspunkten vid Konsumtorget.

Screenshot_20191020-193343

Såhär gick dagens vandring. Lite kortare än vanligt, men cirka 3,5 km blev det.

Deltagarantalet var ca 25 personer.

Vill du veta mer om bebyggelsen och husens namn kan du läsa på Hembygdsföreningens hemsida.

Läs här …