Magasinsinvigning

Under åren 2017 till 2023 har det gamla magasinet genomgått en förvandling. På vänstra bilden ser ni det fallfärdiga magasinet. Med hjälp av duktiga krafter har det nu fått den skepnad som syns på den högra bilden.

6 september 2023 var det dags för en högtidlig invigning som avslutning på ett lyckat projekt.

Under fikastunden visades ett bildspel om hur renoveringen gått till. Klicka på länken för att se bilderna. Magasinsrenoveringen