Slåtter på Ingaryd 2020.07.30

Måste benämnas som en succé. Idealiskt slåtterväder och vilket fantastiskt slåttergäng. 14 pers hade hörsammat uppmaningen att komma och hjälpa till. 9 liemän och liekvinnor slog gräset och 1 körde trimmer i det grova. Dessutom några som hjälpte till med att vända gräset för torkning och några fixade diverse. 

 

Vandring 2020.07.08

Dagens vandring gick öster om Tenhultasjön och upp över höjderna. De flesta hade åkt direkt till utgångsläget. Några fångades upp på den välkända samlingspunkten, Konsumtorget, för färd till utgångsläget. Eskil Folkelid som känner marken vi ska vandra på från otaliga svamp och bärplockar rundor informerade om hur promenaden är tänkt att genomföras. 

Vandring 2020.06.10

 

Ingaryd__Åkerby_rundan_2010 Ingaryd__Åkerby_rundan_2010

Vandringen startade från Ingaryds P-plats i strålande solsken. Därifrån gick vi nordväst, förbi Lilla Ingaryd, vidare på gamla riksvägen Jönköping-Kalmar (eller som vi numera säger Sekebovägen). Väl uppe på Målenvägen, som är den gamla kyrkvägen mellan Västraby och Rogberga, tog vi till höger och gick över landsvägen och in mot St. Backe och vidare ner mot Bogla. En runda som överraskade många av deltagarna. (För den som vill läsa vad Bertil Ström skriver om en del platser i bygden så kolla här Ingaryd__Åkerby_rundan_2010 )

 

Vandring 2020-02-05

Äntligen vinter!

Dagens vandring gick i ett härligt vinterväder. 5 grader kallt, strålande sol, 5 cm nysnö och vindstilla.
Vandringen startade vid Uvabergets parkeringsplats, och fortsatte längs den gamla Kalmarvägen genom Uvabergets naturreservat. Längs vägen genom Fagerslätts by fortsatte vi upp på TSOKs spårsystem åter till utgångspunkten.

28 vandrare och 2 hundar hade ställt upp på dagens vandring som var som vanligt ca 5 km.

Tenhults Vandrareförening

Ingaryds vänners vandrargrupp har ju varit aktiv några år nu. Att vara ute och vandra är inget nytt. Redan 1917 bildades en vandrareförening i Tenhult.

Jag har vid tidigare vandringar delgivit deltagarna innehållet i deras stadgar. Allt kanske inte är aktuellt i dagens samhälle, men intressant tidsdokument. Paragraf 4 gör att stadgarna inte kan vara tillämpbara för vår vandringsgrupp.

Vandring 2020.01.09

Till årets första onsdagsvandring samlades ett 30-tal promenadsugna ”ungdomar”. Vädret var lite grått och disigt men varmt, 7-8 plusgrader. Eskil hade rekat ett område i Barnarp som han kände till från sina orienteringsutflykter. Ett ganska litet område, men genom att slingra till vandringen så blev det ändå nästen 4,5 km och väldigt trevligt.

Vandring 2019-11-13

Dagens vandring gick på Bondbergets norra del. Utgångspunkten var Öxnegården. Vandringen hade planerats av Charlotte Hamberg.

Charlotte som är verksam på Öxnegården  informerade oss om verksamheten  och visade oss lokalerna. Därefter bar det iväg ut på några av de många vandringsstigarna som finns på berget.

Screenshot_20191114-145906

Här ser ni hur vi irrat runt på några av de många vandringsstigarna.

Som vanligt blev rundan ungefär halvmilen.

 

Vandring 2019-10-16

Dagens vandring var inte en naturvandring utan mer en kulturvandring. Eftersom det denna vecka var skottpengar på vandrare i skogen (älgjakt) gick vandringen i Tenhults samhälle istället.

Några deltagare i vandringsgruppen hade deltagit i en studiecirkel som Hembygdsföreningen anordnat. Denna handlade om bebyggelsen i Tenhults samhälle och alla dessa fantastiska namn som husen hade i gångna tider. Under vandringen fick vi ta del av lite av vad man kommit fram till.

Vandringen startade längs Centrumvägen och vidare över järnvägen till Stationsvägen. Sven Lundberg berättade lom Järnvägsstationen, och hur den var rivningshotad, och hur den flyttades till ny plats.

Runt stationen byggdes ett antal hus som tillhörde järnvägen. Det var godsmagasin, personalbostäder, banvaktstugor etc. De flesta av dem är nu borta.

Runt sekelskiftet 1900 började det byggas villor i området runt stationen. Många av dem var ”sommar-villor” som ägdes av ”fint folk från stan”. Många av dem fick fantasifulla namn, ofta efter någon i byggherrens familj.

Vi fortsatte ett stycke längs Tomtavägen och vänder sedan vidare upp mot Ljungarpsvägen. Hade vi i stället tagit backen upp för Stationsliden (enda gatan som inte heter något på väg) hade vi i stället direkt kommit till ett annat hus med kvinnonamn. Namnet är Loviseberg efter byggherrens hustru.

Vi fortsatte upp efter Lungarpsvägen med hus med blandat personnamn och naturnamn. Några exempel: Wilhelmsro, Gustavsberg, Marielund, Bäckaskog, Rosendal, Rosenlund, Rosenhill.  Nästa avstickare blev att vi korsade Nässjövägen och kom så småningom upp på den gamla landsvägen. Den var i bruk till i mitten av 1930-talet då en nya vägen byggdes. Idag är den på en viss sträcka gång/cykelväg och fortsätter sedan på Klevavägen.

I den höga granskogen alldeles intill vägen fanns en bra rastplats där vi kunde intaga vårt fika.

I den höga granskogen alldeles intill vägen fanns en bra rastplats där vi kunde intaga vårt fika.

Längs Klevavägen fortsatte vi sedan ned till Centrumvägen åter till utgångspunkten vid Konsumtorget.

Screenshot_20191020-193343

Såhär gick dagens vandring. Lite kortare än vanligt, men cirka 3,5 km blev det.

Deltagarantalet var ca 25 personer.

Vill du veta mer om bebyggelsen och husens namn kan du läsa på Hembygdsföreningens hemsida.

Läs här …

Vandring 2019-09-18

Dagens vandring gick i Bankeryd. Vädret var utmärkt för vandring, strålande sol och i det närmaste vindstilla. Utgångspunkt var parkeringen söder om Domneåns båthamn.

Här är gruppen samlad vi Domsands båthamn.

Här är gruppen samlad vi Domsands båthamn.

Screenshot_20190918-175206 (2)

 

 

Så här blev dagens runda.

Vi blev 28 deltagare.