IMG_2404

Samling på Uvabergets P-plats där Tage informerade om namnet Holmalyckan. Ett 10-tal meter norr om P-platsen låg en gång backstugan Holmen, som övergavs i början av 1900-talet.

Samling på Uvabergets P-plats där Tage informerade om namnet Holmalyckan. Ett 10-tal meter norr om P-platsen låg en gång backstugan Holmen, som övergavs i början av 1900-talet.

Kommentera