IMG_3040

Här är Tages karta inlagd på en karta med fastighetsgränser och gårdsnamn.

Här är Tages karta inlagd på en karta med fastighetsgränser och gårdsnamn.

Både trackbacks och kommentarer är för tillfället inaktiverade.