Detta är inte skelettet av någon förhistorisk reptil, utan resterna av trätuben till Kåperyds kraftverk.

Detta är inte skelettet av någon förhistorisk reptil, utan resterna av trätuben till Kåperyds kraftverk.

Både trackbacks och kommentarer är för tillfället inaktiverade.