Resterna av Kåperyds kraftstation. Till vänster bakom trädstammarna kan man skymta resterna av vattentuben.

Resterna av Kåperyds kraftstation. Till vänster bakom trädstammarna kan man skymta resterna av vattentuben.

Både trackbacks och kommentarer är för tillfället inaktiverade.