IMG_2373

Vi startade norr om wellpappsindustrin, Enso Packaging. Mest känd för de flesta under gamla namnet Esselte Well. I dag en av Sveriges största wellpappsindustrier.

Vi startade norr om wellpappsindustrin, Enso Packaging. Mest känd för de flesta under gamla namnet Esselte Well. I dag en av Sveriges största wellpappsindustrier.

Kommentera