P1010447

Olika naturfenomen dyker upp. Varför en del träd är vridväxta finns det olika teorier om. Inget är bevisat. Den här torrfuran har dessutom blivit ett "flerfamiljshus".

Olika naturfenomen dyker upp. Varför en del träd är vridväxta finns det olika teorier om. Inget är bevisat. Den här torrfuran har dessutom blivit ett ”flerfamiljshus”.

Kommentera